ANBI gegevens:

·         Loge De Drie Kolommen

·         RSIN 804413757

·         Adres: Oostmaaslaan 950, 3063 DM  Rotterdam

·         Doelstelling: De Loge heeft ten doel de beoefening van de vrijmetselarij in de traditie van de Orde op de wijze zoals zij daaraan zelf sedert de oprichting gestalte heeft gegeven. Zij gedraagt zich daarbij naar de regels, neergelegd in de Ordewetgeving. (Artikel 2 Statuten)                  

·         Bestuurders

–      Voorzitter: S. America

–      Secretaris: J. ‘s-Gravendijk

–      Penningmeester: E. Spek

·         Beloningsbeleid: Loge De Drie Kolommen kent geen betaalde bestuursleden.

·         Verslag van uitgeoefende activiteiten: Wekelijkse bijeenkomsten op de donderdagavonden.

·         Financieel verslag Anbi overzicht 2021 – 2022