De Vrijmetselarij is een internationaal verbreide en regionaal gestructureerde broederschap van mensen die streven naar een geestelijke bewustwording en ontwikkeling, onderlinge waardering en wederzijdse hulp. De leden spreken onderling elkaar aan met broeder en het is een genootschap dat werkt met symbolen en rituelen.

De vrijmetselarij biedt mannen van deze tijd een methode om te komen tot persoonlijke zingeving en ethische plaatsbepaling.

Door het gebruik van symbolen en het ondergaan en het gezamenlijk beleven van rituelen, tekent zich voor de bewust levende man een weg van persoonlijke groei en ontwikkeling af. Deze weg helpt hem zich te plaatsen ten opzichte van zichzelf, de medemens en datgene wat hij als leidinggevende kracht in zijn leven aanvaardt.

Vrijmetselaar ziet zichzelf symbolisch als ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden om een plek – zijn plek – in de samenleving in te nemen. Een samenleving die hij ziet als een te voltooien bouwwerk.

Meer informatie vindt u op www.vrijmetselarij.nl