De informatie van deze site geeft slechts een indruk van de vrijmetselarij en is dus verre van volledig. Toch bent u wellicht nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten.

Dan zijn daarvoor de volgende mogelijkheden:

Avond voor belangstellenden

Goed gesprek met een vrijmetselaar

Video: Ikon Documentaire van woensdag 13 december 2006. Deze documentaire is onder andere opgenomen in de loge van ‘De Drie Kolommen’.