Een vrijmetselaar is bezig met zijn eigen persoonlijke vorming, ontwikkeling en zingeving en denkt na hoe hij de maatschappij met zijn toegevoegde waarde kan ondersteunen.

Een vrijmetselaar kijkt ook naar wat er om zich heen gebeurt en wat het met hem doet. Een vrijmetselaar discussieert niet over geloof en politiek, maar compareert over de onderwerpen die besproken worden. Vrijmetselaars hebben een gemeenschappelijk doel: ze streven naar zelfkennis om het beste in zichzelf naar boven te halen en een zinvolle inspirerende omgeving te ontwikkelen. Vrijmetselaars zien het leven als een te voltooien bouwwerk, waaraan ieder ‘zijn steen bijdraagt’ en waarin ieder zowel ‘bouwer’ als een ‘bouwsteen’ is.