De loge is alleen toegankelijk voor mannen en er is geen plaats voor politieke of godsdienstige twistgesprekken, dat wil niet zeggen dat men geen maatschappelijke of religieuze onderwerpen zou bespreken, immers we staan midden in de maatschappij en veel leden zijn ook lid van een politieke partij, kerk of andere religieuze organisatie.

De leeftijd van de leden varieert sterk, maar dat leeftijdsverschil valt volkomen weg in de omgang met elkaar. De ouderen (oudste lid is 80+) worden er jonger door en de jongeren (jongste lid is 23) wijzer. Ook in maatschappelijke positie, werkkring en opleiding is er een grote variatie terug te vinden net als in culturele, religieuze en politieke achtergrond.

De vrijmetselarij heeft het meest te bieden in de leeftijd waarin men bezig is een bestaan op te bouwen. Juist in perioden van spanning en werkdruk draagt de loge wezenlijk bij aan persoonlijkheidsvorming en het vinden van evenwicht.

Men moet als belangstellende zelf de eerste stap zetten om toenadering te zoeken.

Kijk hier verder hoe u met ons in contact kan komen.