Profiel

De Rotterdamse vrijmetselaarsloge De Drie Kolommen (opgestart in 1767) is een onderdeel van een eeuwenoude, wereldomvattende seculiere broederschap met een methode om mensen te leren zich te verhouden tot zichzelf, de ander en het andere.

Missie

De Rotterdamse Vrijmetselaarsloge De Drie Kolommen – van origine een zeemansloge – is een gemêleerde groep vrijmetselaren die in een vertrouwde omgeving – met behulp van rituelen, symbolen, verdieping en zelfontplooiing – geraakt willen worden. Nieuwsgierige zoekende mannen die op zoek zijn naar deze zingevingsmethode, gaan zich thuis voelen bij ons.

Visie

In de afgelopen decennia is de samenleving steeds verder geseculariseerd en geïndividualiseerd. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid, het koesteren van eigen waarden, het zelf kiezen en zelf ervaren zijn in de huidige samenleving in toenemende mate richtinggevend geworden.

Toch is de behoefte aan vertrouwelijkheid, zingeving, verbondenheid en ontmoeten onverminderd groot. De vrijmetselaarsloge De Drie Kolommen komt tegemoet aan die behoefte en biedt om die reden ruimte aan elk individueel lid in samenspraak met anderen een eigen visie op de samenleving te ontwikkelen. Onze loge is daarvoor de plaats bij uitstek.

Het zoeken naar antwoorden op existentiële vragen is van alle tijden en dikwijls wordt daarbij verwezen naar een ‘andere werkelijkheid’. De vrijmetselarij is een beweging die de mens stimuleert zelfstandig antwoorden te zoeken op die existentiële vragen. De mens is daarbij volkomen vrij om zelf te bepalen of die ‘andere werkelijkheid’ een rol speelt.

Wat dat betreft is de vrijmetselarij – zoals deze in de eerste drie graden wordt beoefend – een leerschool zonder leerstellingen en dogma’s. Je kunt zeggen dat vrijmetselarij een universele stroming is die de mens handvatten aanreikt om zelfstandig te leren hoe zich te verhouden tot zichzelf, de ander en het andere.

De Nederlandse Vrijmetselarij bevindt zich momenteel in een situatie waarin jonge mannen met ‘geestelijke honger’ toe treden omdat zij, meestal op in internet of in boeken van Dan Brown hebben gehoord dat Vrijmetselarij hen kan helpen met de worsteling over de grote vragen van het leven. Zij hopen dat zij enig lering kunnen ontvangen die voor een modern mens van waarde is.