Vrijmetselaars van loge De Drie Kolommen (in Rotterdam) willen belangstellenden kennis laten maken met onze vrijmetselaarsloge op de open dag Vrijmetselarij. Onze loges komen samen op donderdagavond.

Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. Het is een levenshouding. Wij zoeken naar de verdieping van ons bestaan en naar manieren om, beginnend bij onszelf, een betere wereld te creëren. Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. Je wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. Jij zoekt jouw eigen route door het leven. Jij zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren.

Herken jij, jezelf hierin?

In de jachtige wereld van vandaag met grote veranderingen blijft er helaas weinig tijd over voor bezinning terwijl dat nou juist nodig is om te verwerken wat op ons af komt. Onze vrijmetselaarsloge De Drie Kolommen biedt jou de rust om wekelijks bij elkaar te komen en over het leven na te denken. Je leert hoe je zich als mens kunt ontplooien en daarnaast de medemens tot steun kan zijn. Als je behoefte hebt aan deze zingeving in een vertrouwde omgeving dan ben je bij onze loge aan het goede adres.

Ten minste éénmaal per jaar houden wij een (open) avond voor belangstellenden. Iedereen uit de regio die geïnteresseerd is in de vrijmetselarij is van harte welkom.

De eerstvolgende avond is op donderdag 30 januari 2025.

Op deze avond gaan we er een bijzondere avond van maken. We gaan u deelgenoot maken van het mysterie dat wij de Koninklijke Kunst noemen. Voor deze avond hebben wij een aangepast ritueel geschreven om u een indruk te geven hoe vrijmetselaren verdieping vinden door te werken met symbolen en ritualen.

Laat u meevoeren met uw gevoel en gedachte, om een indruk te krijgen zoals wij die regelmatig mogen ontvangen.

Na de pauze komt Gert van den Burg aan het woord over de Vrijmetselarij in Rotterdam. Na deze lezing laten wij u kennismaken met de wijze waarop wij met elkaar van gedachten wisselen. Wij noemen dat compareren. U kunt vervolgens vragen stellen die u altijd al aan een vrijmetselaar hebt willen stellen.

Open dag vrijmetselarij in Rotterdam

9p_3ver7Gert van den Burg is bedrijfseconoom en in het dagelijks leven actief als adviseur en trainer op het gebied van strategie-executie en performance management. Daarnaast coacht hij CFO’s, financieel directeuren en business controllers.

Gert is meester vrijmetselaar en lid van de vrijmetselaarsloge De Drie Kolommen in Rotterdam.

Tijdens zijn lezing gaat Gert in op het thema ‘Vrijmetselarij in Rotterdam; Waar gaat dat over?’ aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat zoeken mensen die lid worden van de vrijmetselarij? En vinden ze dat ook?
  • Wat doen vrijmetselaren en wat houdt hen bezig?
  • Wat is de betekenis van ‘zoeken naar wat verbindt’ en ‘wegnemen wat mensen verdeelt?’
  • Wat houden de symbolen van de vrijmetselarij in en waar gaan de rituelen over?
  • Wat betekent vrijmetselaar zijn nu in de praktijk?

De avond begint om 20:00 (inloop vanaf 19:30) en zal rond 22:00 uur eindigen.
Toegang is gratis en we stellen het zeer op prijs als u zich hieronder aanmeldt.

Adres: Rotterdamse Logegebouw aan de Oostmaaslaan 950 te Rotterdam.

Aanmelden voor de Avond voor Belangstellenden: