Zeer Achtbare, Achtbare en zeer waarde Broeders,

Met het grootste genoegen, is het ons voordeel u, namens onze V∴Mr∴ Sander America en de Achtbare Loges Frédéric Royal (no. 008), De Drie Kolommen (no. 013), Acacia (no. 056), De Drie Lichten (no. 197) en De Eendragt (no. 233) uit te nodigen voor:

Het gemeenschappelijke opening van het werkjaar welke zal plaatsvinden op:

Donderdag 15 september in het Rotterdamse logebouw aan de Oostmaaslaan 950 in Rotterdam.

Het programma is ovb. als volgt:

19:00 Inloop (Met Maçonniek Boekenmarkt en regaliastand)
19:45 Verzamelen
20:00 Aanvang open loge
22:00 Einde open loge
22:15 Bar open voor drankjes en barsnacks

U komst wordt zeer gewaardeerd!

Tenue: In Forma
Kosten zijn  € 15,00 voor deze avond. Dit is inclusief drankjes en barsnacks. (vooraf te betalen via onderstaand aanmeldingsformulier) Mocht u alsnog verhinderd zijn op 15 september en u heeft al betaald, dan storten we uw bijdrage in de liefdeskas van het goede doel van die avond.

Aanmelden kan via onderstaand online formulier: